image 1 image 3 image 5 image 6 image 8

Fundació Agroterritori

La Fundació Agroterritori és una iniciativa impulsada per la Universitat de Girona, el sindicat Unió de Pagesos de Catalunya i la Cambra Agrària Territorial de Girona, les quals van decidir crear aquesta plataforma de treball com a acte de responsabilitat social davant la creixent preocupació sobre les dinàmiques dels espais agraris en el territori català.

Institut de Medi Ambient Universitat de Girona

L'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona (IMA-UdG) és un institut de recerca universitària que té com objectiu la investigació bàsica i aplicada en els àmbits científics i tècnics de rellevància per a l'estudi i gestió del medi ambient.

AGAUR

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) és un instrument de servei i de suport a les persones i a les institucions que constitueixen el sistema universitari i de recerca a Catalunya. En comparació amb els organismes equivalents d’altres països del món, l’AGAUR és una agència jove, creada l’any 2001.

Generalitat de Catalunya

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

El projecte

Product 1

Agroterritori

Projecte

Anàlisi de cicle de vida i càlcul de la petjada de carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya
Davant de l’avanç de l’interès en el control i mitigació del canvi ambiental, el control d’emissió de gasos d’efecte hivernacle és en el punt de mira de governs i sectors empresarials. L’agricultura i la ramaderia tenen un paper molt important en aquestes emissions, però són pocs els estudis per al càlcul de la petjada de carboni que s’han dut a terme al nostre país.
Per aquest motiu, l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, juntament amb la Fundació Agroterritori, han impulsat un projecte de recerca amb l’objectiu principal de fer una anàlisi de cicle de vida i estimar les emissions de CO2 equivalent de la producció de la llet de vaca a Catalunya.
Per dur a terme aquest estudi s’ha utilitzat la guia metodològica de la International Dairy Federation per al càlcul de la petjada de carboni. El càlcul s’ha realitzat amb dades de tres explotacions diferenciades de la geografia catalana: Can Rigall, a l’Alt Empordà (cooperativa Lletera de l’Empordà), l’Agrupació, a l’Alt Urgell (cooperativa la Pirenaica), i el Pujol, a Osona (cooperativa Plana de Vic).
La petjada de carboni per a la producció d’un quilogram de llet corregida al 4% i 3,3% de greix i proteïna pels diferents casos d’estudi es troba entre 0,94 i 1,44 kg de CO2 equivalent. S’ha fet una categorització de les responsabilitats de la petjada per a cada explotació. La responsabilitat per a l’alimentació del bestiar se situa entre el 50 i el 72%. És molt important tenir una elevada productivitat lletera per cap de bestiar productiu, així com una elevada producció pròpia de cereals i farratges.
Aquest projecte fa evident la necessitat d’establir una periodicitat d’estudis de petjada de carboni per a les explotacions; només d’aquesta manera es podran controlar les emissions i detectar fàcilment els efectes de les mesures i polítiques aplicades.

Product 3

IMA - UdG

Documentació

Projecte - PDF

Projecte complet en PDF

Presentació Jornada PATT - VIC

Presentació de la Fundació i el Projecte a Vic.

Presentació - PDF

Presentació jornada PATT a Vic

Video

Video de difusió del projecte. Encara no disponible.

Nota de premsa

Nota de premsa del dia de la presentació del projecte.

Recull de premsa

ACN, 324.cat, la Vanguardia, Vilaweb i El 9 nou.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte o vols rebre més informació sobre el projecte pots contactar amb nosaltres. Totes les vostres aportacions seran benvingudes.